WEBBOARD

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
>
เมนูเพิ่มเติม
สั่งสติกเกอร์ Camry Club หากมีปัญหาการล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน โปรดอีเมลถึง camryclub.com@gmail.com
   
ดู: 3640|ตอบกลับ: 42

บริการทำ Business process improvement (BPI) เตรียมความพร้อม ก่อนการนำระบบซอฟต์แวร์ ERP มาใช้เพื่อให้เกิดประโยช...

[คัดลอกลิงก์]

170

กระทู้

0

เพื่อน

2หมื่น

เครดิต

Forum Legend

Rank: 8Rank: 8

ออนไลน์
1661 ชั่วโมง
ล่าสุด
4/3/2021
ลงทะเบียน
9/5/2013
โพสต์
12441
ทักทาย
0
โพสต์เมื่อ 21/1/2021 15:17:06 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mkpo เมื่อ 21/1/2021 15:18

บริการทำ Business process improvement
บริการเตรียมความพร้อม ก่อนการนำระบบซอฟต์แวร์ ERP มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจ และจะช่วยให้เลือกซอฟต์แวร์ได้ตรงกับงานของธุรกิจ เพื่อให้ลงทุนซื้อซอฟต์แวร์ได้คุ้มค่า
สนใจติดต่อ
คุณสุดา นราวงศานนท์
( ผู้เชี่ยวชาญอิสระในการวางระบบให้กับองค์กรต่างๆ มากว่า 35 ปี )
โทร 081-811-9553
---------------


“การทำ Business process improvement (BPI)ให้ประโยชน์อะไรกับธุรกิจบ้าง”

ปัญหาของภาคธุรกิจทุกประเภทส่วนใหญ่ที่พบเจอมีปัญหาดังนี้

1. ไม่มีการวิเคราะห์กระบวนการทำงานให้เหมาะสมเป็นมาตรฐาน เป็นสาเหตุให้การทำงานไม่ตรงตามหน้าที่รับผิดชอบที่ควรเป็นเช่น ฝ่ายขายกำหนดให้เป็นผู้รับชำระเงินจากลูกค้าด้วย
2. การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานขาดเรื่องของระบบควบคุมภายใน (Internal control) เป็นสาเหตุก่อให้เกิดการทุจริตได้ง่ายขึ้น
3. การจัดเก็บในคลังสินค้าทั้งส่วนของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป ธุรกิจหลายบริษัทยังขาดการกำหนดโครงสร้างการจัดเก็บที่เหมาะสมก่อให้เกิดการสูญเสียจากของเสื่อมคุณภาพของสินค้าและวัตถุดิบ หรือวัตถุดิบและสินค้าหมดอายุ ก่อให้เกิดความสูญเสียปริมาณมาก
4. การผลิตขาดการกำหนดโครงสร้างการคำนวณต้นทุนผลิตที่ช่วยให้เห็นว่ามีต้นทุนส่วนใดบ้างสำหรับการผลิต เพราะส่วนใหญ่จะคำนวณต้นทุน ณ สิ้นงวดแต่ละเดือน ไม่สามารถทราบต้นทุนผลิตได้ทันทีจากการผลิตแต่ละครั้ง ทำให้ไม่มีข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ประสิทธิผลการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
5. ในบางบริษัท ไม่มีการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ ให้เหมาะสมกับ ปริมาณของความต้องการในการผลิต (Demand กับ Supply ไม่สอดคล้องกัน)
6. การวางแผนผลิต มักจะไม่มีการวางแผนผลิตบางครั้งก็พิจารณาผลิตตาม กำลังผลิตของเครื่องจักร โดยไม่มีการวางแผนให้เกิดความเหมาะสมว่าควรจะผลิตปริมาณเท่าไหร่เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณการขายของสินค้าแต่ละชนิด เพื่อป้องกันการผลิตที่ over demand ก่อให้เกิดผลเสียต่อสินค้าที่ผลิตเก็บไว้นานทำให้เกิดการสูญเสียและคุณภาพด้อยลง
7. ในด้านบริหารการเงิน บางธุรกิจไม่มีการวิเคราะห์วางแผนระบบบริหารการเงิน ที่ช่วยให้ผู้บริหารได้มีข้อมูลที่ทราบล่วงหน้าด้านสถานะการเงิน
8. ด้านการขาย บางธุรกิจอาจไม่เคยทำประมาณการขายล่วงหน้าตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทาน
9. การจัดซื้อหรือบางธุรกิจที่มีการว่าจ้างผลิต ยังไม่มีการเข้า Audit supplier บางครั้งการว่าจ้างผลิต ทางบริษัทผู้ว่าจ้างมีการส่งมอบวัตถุดิบให้ผู้รับจ้างผลิตแต่ไม่เคยมีการตรวจสอบสต๊อกวัตถุดิบที่อยู่กับผู้รับจ้างผลิต ก่อให้เกิดความผิดพลาดได้และทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงกับการสต๊อกวัตถุดิบ
10.ผู้ประกอบการบางธุรกิจ ส่วนใหญ่โดยเฉพาะธุรกิจระดับ SME มักจะเป็นการว่าจ้างสำนักงานบัญชีจัดทำงบการเงิน โดยส่วนใหญ่สำนักงานบัญชีมักจะทำงบการเงินให้ปีละครั้งโดยแต่ละเดือนเป็นการดำเนินงานในการยื่นภาษีซื้อ/ภาษีขายให้ ทำให้ผู้บริหารธุรกิจไม่มีโอกาสทราบผลประกอบการแต่ละเดือน
11. ส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการธุรกิจ SME อาจมีการซื้อซอฟต์แวร์ระบบบัญชีซึ่งบางซอฟต์แวร์อาจมีเชื่อมระบบคลังสินค้าแค่ข้อมูลการรับ/จ่ายของจากสต๊อก ซึ่งไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกระบบในห่วงโซ่อุปทาน ทำให้ผู้บริหารแต่ละระดับไม่สามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์มาใช้งานเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนงานให้ดีขึ้น

จึงควรมีการตรียมความพร้อม ก่อนการนำระบบซอฟต์แวร์ ERP มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจ และจะช่วยให้เลือกซอฟต์แวร์ได้ตรงกับงานของธุรกิจ เพื่อให้ลงทุนซื้อซอฟต์แวร์ได้คุ้มค่า

สอบถามข้อมูล และบริการเพิ่มเติม ติดต่อ
คุณสุดา  นราวงศานนท์
( ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบให้กับองค์กรต่างๆ มากว่า 35 ปี )
โทร 081-811-9553
Email : sdn.nara@hotmail.com
--------------------------------
รับทำBPI,รับทำBusinessProcessImprovement,ERP170

กระทู้

0

เพื่อน

2หมื่น

เครดิต

Forum Legend

Rank: 8Rank: 8

ออนไลน์
1661 ชั่วโมง
ล่าสุด
4/3/2021
ลงทะเบียน
9/5/2013
โพสต์
12441
ทักทาย
0
โพสต์เมื่อ 22/1/2021 10:31:46 |ดูโพสต์ทั้งหมด
บริการทำ Business process improvement (BPI)
เตรียมความพร้อม ก่อนการนำระบบซอฟต์แวร์ ERP มาใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับธุรกิจ
สนใจติดต่อ
คุณสุดา นราวงศานนท์
โทร 081-811-9553
อีเมล์ : sdn.nara@hotmail.com

170

กระทู้

0

เพื่อน

2หมื่น

เครดิต

Forum Legend

Rank: 8Rank: 8

ออนไลน์
1661 ชั่วโมง
ล่าสุด
4/3/2021
ลงทะเบียน
9/5/2013
โพสต์
12441
ทักทาย
0
โพสต์เมื่อ 23/1/2021 10:52:31 |ดูโพสต์ทั้งหมด
บริการทำ Business process improvement (BPI)
เตรียมความพร้อม ก่อนการนำระบบซอฟต์แวร์ ERP มาใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับธุรกิจ
สนใจติดต่อ
คุณสุดา นราวงศานนท์
โทร 081-811-9553
อีเมล์ : sdn.nara@hotmail.com

170

กระทู้

0

เพื่อน

2หมื่น

เครดิต

Forum Legend

Rank: 8Rank: 8

ออนไลน์
1661 ชั่วโมง
ล่าสุด
4/3/2021
ลงทะเบียน
9/5/2013
โพสต์
12441
ทักทาย
0
โพสต์เมื่อ 24/1/2021 10:22:27 |ดูโพสต์ทั้งหมด
บริการทำ Business process improvement (BPI)
เตรียมความพร้อม ก่อนการนำระบบซอฟต์แวร์ ERP มาใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับธุรกิจ
สนใจติดต่อ
คุณสุดา นราวงศานนท์
โทร 081-811-9553
อีเมล์ : sdn.nara@hotmail.com

170

กระทู้

0

เพื่อน

2หมื่น

เครดิต

Forum Legend

Rank: 8Rank: 8

ออนไลน์
1661 ชั่วโมง
ล่าสุด
4/3/2021
ลงทะเบียน
9/5/2013
โพสต์
12441
ทักทาย
0
โพสต์เมื่อ 25/1/2021 11:08:27 |ดูโพสต์ทั้งหมด
บริการทำ Business process improvement (BPI)
เตรียมความพร้อม ก่อนการนำระบบซอฟต์แวร์ ERP มาใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับธุรกิจ
สนใจติดต่อ
คุณสุดา นราวงศานนท์
โทร 081-811-9553
อีเมล์ : sdn.nara@hotmail.com

170

กระทู้

0

เพื่อน

2หมื่น

เครดิต

Forum Legend

Rank: 8Rank: 8

ออนไลน์
1661 ชั่วโมง
ล่าสุด
4/3/2021
ลงทะเบียน
9/5/2013
โพสต์
12441
ทักทาย
0
โพสต์เมื่อ 26/1/2021 10:58:51 |ดูโพสต์ทั้งหมด
บริการทำ Business process improvement (BPI)
เตรียมความพร้อม ก่อนการนำระบบซอฟต์แวร์ ERP มาใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับธุรกิจ
สนใจติดต่อ
คุณสุดา นราวงศานนท์
โทร 081-811-9553
อีเมล์ : sdn.nara@hotmail.com

170

กระทู้

0

เพื่อน

2หมื่น

เครดิต

Forum Legend

Rank: 8Rank: 8

ออนไลน์
1661 ชั่วโมง
ล่าสุด
4/3/2021
ลงทะเบียน
9/5/2013
โพสต์
12441
ทักทาย
0
โพสต์เมื่อ 27/1/2021 11:03:50 |ดูโพสต์ทั้งหมด
บริการทำ Business process improvement (BPI)
เตรียมความพร้อม ก่อนการนำระบบซอฟต์แวร์ ERP มาใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับธุรกิจ
สนใจติดต่อ
คุณสุดา นราวงศานนท์
โทร 081-811-9553
อีเมล์ : sdn.nara@hotmail.com

170

กระทู้

0

เพื่อน

2หมื่น

เครดิต

Forum Legend

Rank: 8Rank: 8

ออนไลน์
1661 ชั่วโมง
ล่าสุด
4/3/2021
ลงทะเบียน
9/5/2013
โพสต์
12441
ทักทาย
0
โพสต์เมื่อ 28/1/2021 10:57:57 |ดูโพสต์ทั้งหมด
บริการทำ Business process improvement (BPI)
เตรียมความพร้อม ก่อนการนำระบบซอฟต์แวร์ ERP มาใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับธุรกิจ
สนใจติดต่อ
คุณสุดา นราวงศานนท์
โทร 081-811-9553
อีเมล์ : sdn.nara@hotmail.com

170

กระทู้

0

เพื่อน

2หมื่น

เครดิต

Forum Legend

Rank: 8Rank: 8

ออนไลน์
1661 ชั่วโมง
ล่าสุด
4/3/2021
ลงทะเบียน
9/5/2013
โพสต์
12441
ทักทาย
0
โพสต์เมื่อ 29/1/2021 11:01:30 |ดูโพสต์ทั้งหมด
บริการทำ Business process improvement (BPI)
เตรียมความพร้อม ก่อนการนำระบบซอฟต์แวร์ ERP มาใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับธุรกิจ
สนใจติดต่อ
คุณสุดา นราวงศานนท์
โทร 081-811-9553
อีเมล์ : sdn.nara@hotmail.com

170

กระทู้

0

เพื่อน

2หมื่น

เครดิต

Forum Legend

Rank: 8Rank: 8

ออนไลน์
1661 ชั่วโมง
ล่าสุด
4/3/2021
ลงทะเบียน
9/5/2013
โพสต์
12441
ทักทาย
0
โพสต์เมื่อ 30/1/2021 10:58:59 |ดูโพสต์ทั้งหมด
บริการทำ Business process improvement (BPI)
เตรียมความพร้อม ก่อนการนำระบบซอฟต์แวร์ ERP มาใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับธุรกิจ
สนใจติดต่อ
คุณสุดา นราวงศานนท์
โทร 081-811-9553
อีเมล์ : sdn.nara@hotmail.com
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

Archiver|WAP|Camry Club Thailand 2003-2019 -:- 16 Years Anniversary

GMT+7, 5/3/2021 07:14 , Processed in 0.143805 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน