TTS โพสต์เมื่อ 20/1/2014 08:50:56

HYBRID(AHV40) อยากเติม E20

มีใครเติม E20 ใน HYBRID (AHV40 )บ้างครับ
เป็นอย่างไรบ้าง :)

aaabbb โพสต์เมื่อ 20/1/2014 10:33:58

เติมเลยครับ

TTS โพสต์เมื่อ 23/1/2014 10:02:49

รุ่นนี้ เขาให้เติมได้แค่ 91 ( E10) ไม่ใช่หรือครับ :(

bytebb โพสต์เมื่อ 23/1/2014 10:52:14

padit98 โพสต์เมื่อ 14/11/2014 10:03:54

เติมได้ครับ แต่ไม่ประหยัดครับ

padit98 โพสต์เมื่อ 14/11/2014 10:04:21

bytebb ตอบกลับเมื่อ 23/1/2014 10:52 static/image/common/back.gif
เติมได้ครับ แต่เติมแล้วเปลืองกว่าเบนซิน95 ...

จริงครับ

padit98 โพสต์เมื่อ 14/11/2014 10:05:40

bytebb ตอบกลับเมื่อ 23/1/2014 10:52 static/image/common/back.gif
เติมได้ครับ แต่เติมแล้วเปลืองกว่าเบนซิน95 ...

จริงครับ

toot โพสต์เมื่อ 17/4/2018 10:20:49

มาส่องข้อมูล เห็นด้วนครับเกิดการสิ้นเปลืองกว่า

Ponkan โพสต์เมื่อ 4/5/2020 20:09:30

เคยเติมและขับได้คับ แต่เครื่องน๊อคแก็กๆ ชัดเจนตอนเร่ง รอบสูง
หลังๆ มาเติม 91 เหมือนเดิม เสียงเงียบกริบเบย!!!
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: HYBRID(AHV40) อยากเติม E20