tiya โพสต์เมื่อ 10/12/2020 14:56:18

เทคนิคการขับรถไฮบริด ให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

        ผู้ที่ขับรถยนต์ไฮบริด ย่อมรู้อยู่แล้วว่าเป็นเทคโนโลยีที่สร้างมาเพื่อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ         รองลงมาก็ปล่อยมลพิษน้อย ซึ่งเป็นผลดีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม         แต่อาจจะมีอีกหลายท่านที่ต้องการขับรถยนต์ไฮบริดให้มีความประหยัดเชื้อเพลิงให้มากขึ้นอีก   
            แน่นอน การทำงานของระบบไฮบริด คือ การทำงานผสมผสานกันระหว่างแรงขับจากมอเตอร์ไฟฟ้า         กับเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงควบคู่กันไป แต่สัดส่วนการใช้งานของมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์นั้น         มีอัตราส่วนการทำงานขึ้นอยู่กับปริมาณไฟฟ้าในแบตเตอรี่ไฮบริด เช่น         ถ้าแบตเตอรี่ไฮบริดมีปริมาณไฟฟ้ามากมอเตอร์ไฟฟ้าจะทำงานมาก         เครื่องยนต์ก็จะทำงานน้อย ในทางกลับกันหากมีปริมาณไฟฟ้าในแบตเตอรี่        ไฮบริดน้อยมอเตอร์ไฟฟ้าย่อมทำงานได้น้อยลง จึงทำให้เครื่องยนต์มีการทำงานมากขึ้นหรือบ่อยขึ้น   
            ดังนั้น หากต้องการให้มีความประหยัด สิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องพึงกระทำคือ         การทำให้แบตเตอรี่มีปริมาณความจุไฟฟ้าให้มากอยู่ตลอดเวลา         เคล็ดลับสำคัญจึงอยู่ที่ เทคนิคในการชาร์จไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ไฮบริด         ระบบไฮบริดในรถยนต์โตโยต้า ถูกออกแบบให้         เมื่อผู้ขับขี่ถอนคันเร่งเครื่องยนต์จะดับโดยอัตโนมัติ         จากนั้นแรงเฉื่อยของรถยนต์จะทำการขับเคลื่อนล้อให้หมุนอยู่ตลอดเวลา        ทำให้ชุดไดนาโมที่ติดอยู่กับล้อ สามารถสร้างกระแสไฟฟ้ามาก        หรือน้อยขึ้นอยู่กับความเร็วของรถยนต์   
            อย่างไรก็ตาม ระบบไฮบริดของโตโยต้า ยังมีการออกแบบให้มีการผลิตไฟฟ้า        เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการถอนคันเร่งได้อีก โดยการเลื่อนคันเกียร์มาที่ตำแหน่ง B         และหากต้องการมากขึ้นอีก ให้ทำการเบรกเบาๆ (แค่ให้ไฟเบรกติด) ดังตัวอย่าง         มาตรวัดแสดงผลการทำงานของระบบไฮบริด

        1.เมื่อถอนคันเร่งในขณะรถวิ่ง   

        2.เมื่อถอนคันเร่งในขณะรถวิ่ง บวกกับการแตะเบรกเบาๆ   

        3.เมื่อถอนคันเร่งในขณะรถวิ่ง บวกกับเลื่อนคันเกียร์ไปตำแหน่ง B บวกกับการแตะเบรกเบาๆ   

        ผลจากวิธีผลิตไฟฟ้าในตัวอย่างข้างต้น จะทำให้แบตเตอรี่ไฮบริดมีความจุ        ไฟฟ้าได้มากกว่าการขับขี่แบบธรรมดาทั่วไป จึงทำให้มอเตอร์ไฟฟ้าทำงาน        ได้มากขึ้นและเครื่องยนต์จะทำงานน้อยลง ส่งผลให้รถมีความประหยัด        น้ำมันเชื้อเพลิงได้มากกว่าเดิม เรียกได้ว่าประหยัดแล้วประหยัดอีก นะครับผม   
            สำหรับ ข้อมูลไฮบริดของโตโยต้า ยังมีให้ทำความเข้าใจอีกหลายอย่าง         ท่านผู้อ่านสามารถเข้าไปดูที่บทความของเรา “Camry Hibrid”         ได้เลยนะครับผม ท้ายนี้ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน ร่ำรวยแข็งแรง กันอย่างถ้วนหน้า นะครับผม

เนื้อหาสาระมากมายเกี่ยวกับรถยนต์โตโยต้าได้ที่ https://phithan-toyota.com/th/


หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: เทคนิคการขับรถไฮบริด ให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง